Lite om oss

Bli medlem i MKK nu!
Var fjärde medlem vinner i vårt konstlotteri och vi har många intressanta aktiviteter under året.

MKK Malmö kommunanställdas konst- och kulturförening bildades 1946 och är en ideell förening. Föreningen var från starten  knuten till anställda inom Malmö stads verksamheter och dess bolag. Numera är det möjligt att söka medlemskap även om du inte har någon anknytning till Malmö stad. Syftet med föreningen är att öka intresset för konst och kultur.

Vi anordnar jurybedömda utställningar och utställningar där våra konstutövande medlemmar har möjlighet att delta, medverkar i Malmö Gallerihelg som är en populärt återkommande och välbesökt  arrangemang i Malmö. Utöver det ger vi ut ett program både vår och höst fullspäckat med aktiviteter. Sist men inte minst medlemsnumret är också din lottsedel!

Medlemsavgiften på 260 kr betalas via vårt plusgiro 63 42 27-3 eller via swish 1 231 915 883.